English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 81032220 021 98+
نمابر: 81032200 021 98+
آدرس دبیرخانه: تهران: کریمخان زند، نبش شهید عضدی(آبان شمالی)، پلاک 76 طبقه دوم، شماره 212 .............................................. کانال تلگرام : https://telegram.me/IISAchannel شماره پیام رسان: 09398897655
پست الکترونیکی: iisa.centraloffice@gmail.com
کد پستی: 1597633141
مشاهده خبر
شیوه‌نامه و الگوی نگارش مقالات فصلنامه و همايش‌های انجمن ایرانی روابط بین‌الملل

شیوه نگارش و ارائه مقاله:

 • مقاله باید به فارسی روان و آسان‌فهم و بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب پارسی (www.persianacademy.ir) نوشته شود.
 • تبصره: از حرف ی به عنوان علامت اضافه( مثال: تجربه‌ی تاریخی- مرتبه‌ی علمی) استفاده نشود.
 • رعایت دستور زبان، نگارش صحیح و صریح جمله‌ها الزامی است.
 • از لحاظ شکلی، مقاله باید شامل عنوان، نام و مشخصات نویسنده(گان)، چکیده(فارسی و انگلیسی)، مقدمه، رهیافت نظری، ادبیات پژوهش، بحث، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد.
 • مشخصات نویسنده(گان) شامل: نام و نام‌ خانوادگی، سمت و مرتبه علمی، محل خدمت و نشانی پست الکترونیکی ذکر و نویسنده مسئول مشخص شود.
 • سمت و مرتبه علمی نویسنده(گان) ترجیحاً براساس استاندارد موسسه آموزشی نویسنده(گان) و به دو زبان فارسی و انگلیسی در چکیده(فارسی و انگلیسی) ذکر شود.
 • در صورتی‌که مقاله مستخرج از رساله دکتری یا پایان‌نامه کارشناسی ارشد است، بایستی نام استاد(ان) راهنما و مشاور در پانویس صفحه اول قید شود. ارائه تأییدیه استاد راهنما و یا مشاور مبنی بر مشترک بودن مقاله لازم است.
 • عنوان مقاله گویا، واضح، متناسب با متن و حداکثر در 10 واژه بازتاب‌دهنده محتوای مقاله و در عین حال بیانگر اهمیت، ضرورت و تازگی موضوع پژوهش باشد.
 • عنوان باید به‌طور بسیار ساده‌ای قابل درک باشد. در عنوان از واژه‌هایی چون بررسی و مطالعه استفاده نکنید. در عنوان مخفف(مثلاً WTO) به‌کار نبرید و از نام‌های متداول استفاده کنید.
 • چکیده مقاله شامل موضوع، شرح مسأله، فضیه یا فرضیه‌ها، روش‌شناسی و چارچوب نظری پژوهش و نتایج به صورت فشرده، حداکثر 150 تا 250 کلمه است. ارائه واژه‌های کلیدی ذیل چکیده در حد 3 الی 5 واژه الزامی است.
 • چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی و به‌گونه‌ای پردازش شود که بیانگر تصویری کوچک از مقاله باشد.
 • در نگارش چکیده، فعل‌های جمله‌ها با زمان گذشته نوشته شود.
 • واژه‌های کلیدی باید تداعی‌کننده نوآوری و بداعت مقاله باشند.
 • مقاله باید دارای یک مقدمه‌ شامل تعریف موضوع، بیان مسأله، متغیرها، پرسش، فرضیه، روش و هدف پژوهش باشد.
 • مسأله پژوهش، متغیرها، پرسش، فرضیه، روش و هدف پژوهش را واضح و روشن طرح کنید؛ به‌گونه‌ای که به‌تصریح و روشنی مشخص شود که پژوهش در صدد یافتن چیست؟
 • روش پژوهش متناسب با مسأله پژوهش انتخاب شود. این فصلنامه برای پژوهش‌هایی که با روش توصیفی در صدد توصیف یک پدیده یا مفهوم هستند، اولویتی قائل نخواهد بود.
 • مقاله باید همراه با بررسی ادبیات تحقیق یا پیشینه پژوهش شامل موضوع و چارچوب نظری، طرح پرسش‌ها یا فرضیه‌های تحقیق، روش تحقیق، یافته‌ها و تفسیر آنها توأم با نتیجه‌گیری نهایی ارائه شود. بررسی ادبیات تحقیق به نویسنده کمک می‌کند که ضرورت و اهمیت بررسی مسأله پژوهش را برای خوانندگان بیان کند.
 • محتوای متن به دقت حول محور ارتباط یا پیوند متغیرها پردازش شود.
 • در پردازش متن، شواهد و داده‌ها برای ردّ یا تأیید فرضیه، متناسب و منصفانه به‌کار گرفته شوند.
 • داده‌ها و شواهدی که در پردازش متن به‌کار گرفته می‌شوند، باید مستند به منابع معتبر باشند.
 • محتوای متن مقاله باید به‌گونه‌ای پردازش شود که منسجم بوده و فاقد گسست باشد.
 • در پردازش متن، واژه‌ها و مفاهیم را با دقت انتخاب و به‌کار ببرید.
 • شیوه تقسیم‌بندی بخش‌های مقاله با «شماره» باشد و از عناوینی چون گفتار، باب وغیره استفاده نشود. از سیستم شماره‌ای می‌توان تا سه رقم استفاده کرد:
 • 1. تیتر اصلی، 1ـ1. تیتر فرعی، 1ـ1ـ1. تیتر فرعی‌تر.
 • استفاده بیش از سه رقم مناسب نیست.
 • در صورت نیاز به دسته‌بندی بیشتر، از عناوینی چون اول. دوم. سوم. یا یک. دو. سه یا الف. ب. ج وغیره استفاده شود.
 • در شماره‌ها و سایر عناوین، از نقطه برای تفکیک رقم از تیتر استفاده شود.
 • مثلاً : 1. رویکردها، 1ـ1. رویکرد ایجابی، 2ـ1. رویکرد سلبی.
 • در نتیجه‌گیری مقاله، یافته‌های اصلی را بیان کنید؛ به‌گونه‌ای که بیانگر برآورده‌شدن هدف پژوهش باشد. یافته‌ها باید بیانگر دانش‌افزایی مقاله و هم‌افزایی بر ادبیات تحقیق باشد. هر نتیجه‌گیری مفیدی براساس یافته‌ها، دلالتی بر بازبینی در یک رویه عملی یا نظری در زمینه موضوع پژوهش دارد.
 • ارجاعات و منابع در متن به صورت درون‌متنی (داخل پرانتز و به ترتیب شامل نام خانوادگی یا شهرت نویسنده، سال و صفحه) و طبق شیوه‌نامه ارائه‌شده توسط APA(انجمن روان‌شناسی امریکا)، یعنی نوشته شوند.
 • توجه: در رفرنس‌دهی و ارجاع، از همان یا Ibid  استفاده نشود؛ بلکه رفرنس‌ها تکرار شوند.
 • برای توضیح بیشتر و ذکر نمونه، ارجاع به یک کتاب در درون متن چنین خواهد بود: (روزنا، 1384: 75-73).
 • همین منبع در کتابنامه یا فهرست منابع پایانی به این صورت خواهد آمد:
 • روزنا، جیمز. (1384). آشوب در سیاست جهان، نظریه‌ای درباره دگرگونی و پیوستگی. ترجمه علیرضا طیب. تهران: انتشارات روزنه.
 • به کاربرد خط تیره، ویرگول، ذکر سال در پرانتز، پررنگ(Bold) بودن و ایتالیک بودن عنوان، دو نقطه و نقطه آخر جمله دقت شود.
 • همچنین ارجاع به یک مقاله به عنوان مثال این‌گونه خواهد بود:
 • مطهری، مرتضی. (1380). «حکومت اسلامی». فصلنامه پیام اسلام. 2 (3). صص 30-10.
 • منظور از 2 (3) درواقع سال 2، شماره 3 است.
 • به کابرد خط تیره، گیومه برای عنوان مقاله، ویرگول‌ها، پررنگ(Bold) بودن و ایتالیک بودن عنوان نشریه، ذکر سال و شماره، ذکر صفحات مقاله (کل صفحات) و نقطه آخر سطر توجه شود.
 • در هر مورد اگر اطلاعات بیشتری باشد، می‌توان مطابق استاندارد روش ذکرشده و در محل‌های مربوط اضافه کرد؛ مانند نام مترجم که پس از عنوان اثر می‌آید، یا جلد که در آخر جمله می‌آید.
 • ارجاع به مقاله اینترنتی نیز به عنوان مثال این‌گونه خواهد بود:
 • شریعتی نیا، م. (1391). سیاست خاورمیانه ای چین. مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری. بازیابی شده از: http://www.csr.ir/departments.aspx،(دسترسی 1392، 25 مهر).
 • ذکر تاریخ بازدید سایت در پرانتز(دسترسی سال، روز  و ماه) بسیار مهم است.
 • به ایتالیک بودن عنوان مطلب توجه شود.
 • اگر در یک سال، بیش از یک منبع از یک نویسنده استفاده شود، به صورت سال الف و سال ب مشخص می شود. مثال: 1388 الف و 1388 ب.
 • در منابع انگلیسی موارد زیر رعایت شود:
 • کتاب به ترتیب شامل: نام نویسنده. (سال داخل پرانتز). عنوان کتاب(به صورت ایتالیک و سیاه). محل انتشار: نام ناشر.
 • به مثال زیر توجه کنید:
 •  Mankoff, J. (2009). Russian foreign policy: the return of great power politics. New York: Rowman Publishers.
 • مقاله به ترتیب شامل: نام نویسنده. (سال داخل پرانتز). عنوان مقاله. نام فصلنامه یا نشریه (به صورت ایتالیک و سیاه)، سال و (شماره فصلنامه)، شماره صفحات(آغاز تا خاتمه) مقاله در فصلنامه.
 • به مثال زیر توجه کنید:
 • Hopf, T. (2013). Common Sense Constructivism and Hegemony in World Politics. International Organization, 67(2), pp. 317-354.
 • سایت به ترتیب شامل: نام نویسنده، سال(داخل پرانتز)، عنوان مطلب(به صورت ایتالیک)، ماه انتشار همراه با روز انتشار، سال انتشار، لینک مطلب و تاریخ دسترسی و بازیابی(داخل پرانتز).
 • به مثال زیر توجه کنید:
 • Powell, B. (2006), The economist of energy security. Available at:
 • http://www.iht.com/articles/2005/4/11/opinion/edchanda.php, (accessed on 2014, Feb 24). 
 • کتابنامه( همان فهرست منابع) لازم است با ملاحظات زیر نوشته شود:
 • کل منابع استفاده‌شده یا ارجاع‌داده‌شده، در آن باشد (کامل‌بودن فهرست منابع).
 • کتابنامه به سه بخش منابع فارسی ـ منابع انگلیسی ـ منابع عربی تقسیم شوند و به ترتیب گفته‌شده بیایند.
 • فهرست منابع بر اساس حروف الفبا تنظیم و مرتب شده باشد.
 • شماره‌گذاری یا خط تیره در اول منابع لازم نیست.
 • معادل‌های غیرفارسی، اصطلاحات و توضیحات ضروری که در متن آورده نمی‌شوند، به صورت پانوشت ذکر شوند.
 • تعداد کلمات مقاله (شامل پانوشت‌ها و منابع) حداکثر 8000 کلمه باشد.
 • مقاله بایستی با استفاده از نرم‌افزار Word2007 تهیه و فقط به صورت الکترونیکی (با فونت 14 BZar، فاصله سطرها 2) ارسال شود.
 • منابع و واژه‌های انگلیسی با فونت Times New Roman 10 نوشته و تنظیم شوند.
 • در حروف‌چینی مقاله دقت شود که بخش‌های مختلف واژ‌های چندقسمتی ازجمله «می» مضارع همانند می‌شود، می‌کنند، می‌کوشد و ... و «ها»ی جمع همانند زمینه‌ها، معادل‌ها، رهیافت‌ها و ... و نیز واژه‌هایی چون بین‌الملل، شناخت‌شناسی و ... الزاماً بایستی با نیم‌فاصله از هم جدا شوند.
 • برای اعمال نیم‌فاصله در حروف‌نگاری کلمات دو یا چندسیلابی، صرفاً از کلیدهای همزمان کنترل+ شیفت + 2 (کلید زیر F2 و نه کلید 2 از ماشین‌حساب) استفاده شود.
 • توجه: هرگز از سایر روش‌ها مثلاً از ctrl+ - استفاده نکنید. زیرا با سامانه و نرم‌افزار فصلنامه هم‌خوان نخواهد بود.
 • تأکید: چنانچه در فایل مقاله شما، نیم‌فاصله‌ها به شیوه‌ای دیگر (از جمله فشردن همزمان کلید Ctrl+ - ) تنظیم شده یا از درست بودن شیوه نیم‌فاصله‌گذاری اطمینان ندارید، حتماً با استفاده از کلید Back Space یا Delete نیم‌فاصله‌های قبلی را از بین ببرید و با استفاده از روش مورد نظر فصلنامه (فشردن همزمان سه کلید کنترل+شیفت+ 2 ) نیم‌فاصله‌ها را از نو ایجاد کنید.
 • مقالاتی که از نظر شکلی و ساختاری با شیوه‌نامه همخوانی نداشته باشد، مطلقاً پذیرش نخواهد شد.
 • نویسنده با ارسال مقاله به فصلنامه، درواقع متعهد می‌شود که مقاله همزمان در فرایند ارزیابی توسط مجله یا بنگاه انتشاراتی دیگری نبوده یا قبلاً انتشار نیافته است.
 • مقاله توسط داوران و سپس در هیأت تحریریه(کمیته علمی) داوری و در صورتی‌که با شیوه‌نامه و الگوی نگارش حاضر مطابقت داشته باشد، مورد تأیید و قابل پذیرش و انتشار خواهد بود.
 • مرجع انتشار مقاله(انجمن) در ردّ یا پذیرش، جرح و تعدیل و همچنین ویرایش مقاله مختار است.

 

منبع: روابط عمومی انجمن ایرانی روابط بین‌الملل
تاریخ انتشار: 1393/09/04 - 13:15
دیدگاه ها
شاید مهم ترین انتظار پراگماتیک از یک نهاد علمی- پژوهشی آن است که بیش از آن که تماشاگر ‏موجودیت و سپری شدن عمر خود باشد، در بهره برداری از فرصت ها و خلق آثار و نتایج مثبت، ‏کیاست و کفایت به خرج دهد.‏
شاید مهم ترین انتظار پراگماتیک از یک نهاد علمی- پژوهشی آن است که بیش از آن که تماشاگر ‏موجودیت و سپری شدن عمر خود باشد، در بهره برداری از فرصت ها و خلق آثار و نتایج مثبت، ‏کیاست و کفایت به خرج دهد.‏